Menu

Loonkostenvoordeel om bedrijfspand aan te passen voor invalide werknemers

Als één van de werknemers van een bedrijf invalide wordt, dan wil dat niet zeggen dat deze niet meer aan het arbeidsproces deel zou kunnen nemen. Wel kan het zijn dat de arbeidsproductiviteit van de werknemer minder kan zijn geworden. Dan moeten er mogelijk wat aanpassingen aan het bedrijfspand worden gedaan om dit toegankelijker voor minder validen te maken.

Dat betekent dat als een bedrijf een invalide werknemer in dienst wilt nemen of houden, het te maken kan krijgen met een flinke investering om de benodigde aanpassingen aan het pand en de werkplek te realiseren. Dat kan voor veel bedrijven, ook als ze sociaal maatschappelijk erg betrokken zijn, een onoverkoombare drempel zijn. Gelukkig springt de overheid in dat geval bij. En bovendien ook steeds meer. De eerdere Mobiliteitsmodus is in 2018 omgezet in een Loonkostenvoordeel waarmee het voor werkgevers nog aantrekkelijker wordt gemaakt om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Premiekorting voor werkgevers

De overheid wil bedrijven immers stimuleren om ook invalide mensen in dienst te nemen. Tot en met 2017 was daarvoor de zogenaamde premiekorting arbeidsgehandicapten en de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden ingesteld. Die regeling is per 1 januari 2018 vervallen. Sinds die datum is er een nog aantrekkelijker regeling, het zogenaamde Loonkostenvoordeel, afgekort LKV.

Het nieuwe Loonkostenvoordeel (LKV)

De Loonkostenvoordelen (LKV’s) komen voort uit de Wet tegemoetkomingen loondomein. Door deze nieuwe wet komen de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking te vervallen, deze worden als het ware omgevormd om tot loonkostenvoordelen (LKV’s). Deze bieden werkgevers een tegemoetkoming aan voor het in dienst nemen van invalide werknemers. Een jaar eerder is door deze wet ook het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingesteld. Dat is een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met
een relatief laag loon in dienst hebben.

Mobiliteitsbonus komt te vervallen

De eerdere mobiliteitsbonus, die per 1 januari 2013 als de opvolger van de premiekorting arbeidsgehandicapten en de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden was ingesteld, is per 1 januari 2018 komen te vervallen.

Ook voor het in dienst nemen van oudere werknemers

De overheid wil het nieuwe systeem van premiekortingen bedrijven niet stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar ook oudere uitkeringsgerechtigden (56-plussers).  Daarom is de eerdere mobiliteitsbonus vanaf 2018 via de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) omgevormd tot loonkostenvoordelen (LKV’s). De premiekortingen die bedrijven eerder ontvingen blijven in feite bestaan maar nu onder een andere noemen, en zijn in de meeste gevallen bovendien hoger.

Meer over financiën

Of ga terug naar het thema: Financiën