Menu

Hoe financier ik een traplift met de Blijverslening?

Veel mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. 76% van de 55-plussers verhuist liever niet, zo blijkt uit dit onderzoek van Koninklijke Otolift. Maar niet elk huis is al geschikt om ook op latere leeftijd zelfstandig in te wonen. Het huis is bijvoorbeeld niet gelijkvloers of de deurposten zijn te smal voor een rollator. Daarom biedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in samenwerking met ruim 100 gemeenten en provincies in Nederland de Blijverslening aan.

De meeste huizen zijn op dit moment niet geschikt om ook op latere leeftijd in te blijven wonen. Volgens RaboResearch, wonen 1,2 miljoen ouderenhuishoudens (ouder dan 65 jaar) in een ongeschikt huis. Deze huizen kunnen met een budget van maximaal €10.000,- wel geschikt gemaakt worden, meent het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Denk aan een traplift om veilig naar boven en beneden te kunnen of het breder maken van deurposten. Maar ook aan het installeren van slimme techniek: verlichting die automatisch aan of uit gaat en de verwarming die vanaf de telefoon te bedienen is. Een huis in één keer toekomstbestendig maken, kan een kostbare investering zijn. Als u die middelen niet heeft, kan de Blijverslening u helpen de aanpassingen te financieren.

Wat is de Blijverslening?

De Blijverslening is een lening die u via uw gemeente of provincie en het SVn afsluit. Het geld dat u leent, is bedoeld om uw woning levensloopbestendig te maken. Dat betekent dat u het huis zo aanpast dat u er ook kunt blijven wonen als u ouder bent. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan de lening. De werkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden nadat u de lening heeft afgesloten. En u krijgt de leensom niet op uw bankrekening, maar via een bouwdepot. Dat is een aparte rekening waar het geld op wordt gestort. Als u de originele bonnen en facturen indient bij het bouwdepot, betaalt de depotbeheerder (de bank) die via deze rekening.

Met dit initiatief willen de SVn, gemeenten en provincies mensen helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Tegelijkertijd is het doel om op deze manier de druk op de zorg te verlagen. Als mensen veilig zelfstandig kunnen blijven wonen, zullen zij minder snel een beroep doen op de verpleeghuizen of de thuiszorg. Ook zal het aantal Wmo-aanvragen in de gemeente waarschijnlijk dalen. Die huizen hoeven dan niet meer levensloopbestendig gemaakt te worden.

55 plussers kunnen langer thuis wonen met een blijverslening

Hypothecair of consumptief

De Blijverslening is af te sluiten als een consumptieve- of als een hypothecaire lening. Een consumptieve lening sluit u zelf af met het SVn en uw gemeente of provincie. Voor dit type lening geldt een leeftijdsgrens van maximaal 75 jaar, maar die kan per regio verschillen. Voor een hypothecaire lening heeft u een notaris nodig. De notaris stelt een notarisakte op. De kosten hiervoor (ongeveer €850,-) betaalt u zelf. Uw woning is het onderpand voor de lening en moet daarom overwaarde hebben. Dit wordt gecontroleerd door het huis te laten taxeren. Een andere voorwaarde voor de hypothecaire lening is dat de hypotheek en de Blijverslening samen niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde. Uw gemeente bepaalt de WOZ-waarde met gegevens van uw huis en de grootte van de grond.

Bij beide leningsvormen kunt u boetevrij aflossen. Dit kan in delen, van minimaal €250,- per keer, of in zijn geheel. Het belangrijkste verschil tussen consumptief en hypothecair zit hem in het maximale bedrag dat u kunt lenen. Met de hypothecaire lening kunt meer lenen (tot €50.000,-) dan bij een consumptieve lening (tot €10.000,-). De gemeente of provincie die de lening financiert kan de maximumbedragen verlagen.

Consumptieve lening Hypothecaire lening
Maximale leensom €2.500 tot €10.000* €2.500 tot €50.000*
Akte Onderhandse overeenkomst van geldlening Hypotheekrecht
Leeftijdsgrens Verschilt per regio Verschilt per regio
Looptijd 10 jaar 10 jaar bij bedragen tot €10.000
20 jaar bij bedragen tot €50.000
Rentevoordeel Tot 1% lager dan de marktrente Tot 2,5% lager dan de marktrente

Waarom de Blijverslening?

Bent u de eigenaar én bewoner van de woning? Dan heeft de Blijverslening twee voordelen. Ten eerste is de rente van deze lening fiscaal aftrekbaar. Een ander voordeel, dat ook geldt bij een huurwoning, is dat de rente van de Blijverslening lager is dan de marktrente. De marktrente is de rente die geldt op het moment dat u een lening afsluit bij een bank. De hoogte hiervan wordt bepaald door een aantal factoren. Zoals het risico dat u niet terugbetaalt, hoe veel vraag er is naar leningen en de toeslag van de bank om zelf geld te verdienen. Voor de consumptieve lening scheelt dat tot 1% en bij de hypothecaire lening tot 2,5%. De rente voor uw lening wordt vastgesteld op de dag waarop u de lening aanvraagt. Deze staat vast voor de gehele looptijd. U betaalt alleen rente over het geleende bedrag dat u daadwerkelijk gebruikt.

Hoe vraag ik een Blijverslening voor mijn traplift aan?

Niet alle gemeenten en provincies bieden een Blijverslening aan. Via het SVn kunt u kijken of de lening in uw regio wordt aangeboden. Als uw gemeente de lening aanbiedt, vraagt u daar de lening aan. Biedt uw gemeente de lening niet aan? Controleer dan het beleid van uw provincie.

 1. Aanvraag: gemeente of provincie
  Om een lening aan te vragen, vult u het online aanvraagformulier in of stuurt u een email. Het formulier of juiste e-mailadres vindt u op de website van de gemeente of provincie. Stuur met de aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Om aan te tonen waarvoor u de lening nodig heeft, moet u ook kopieën van offertes meesturen. Vraagt u de lening aan voor een traplift? Dan kunt u een kopie van de trapliftofferte bijvoegen. Als u in een huurwoning woont, moet de woningeigenaar schriftelijk akkoord geven voor de aanpassing. Stuur dus ook van dit akkoord een kopie mee.
 2. Toewijzingsbrief of afwijzing
  Als uw aanvraag binnen is, controleert de gemeente of provincie of u aan alle voorwaarden voldoet. U kunt uitgenodigd worden voor een gesprek. Met een medewerker van de gemeente of provincie bespreekt u onder andere uw plannen, de kosten en de planning. Bij sommige gemeenten en provincies wordt er alleen op basis van uw documenten gekeken of u in aanmerking komt voor de lening. Na het gesprek of de aanvraag krijgt u een afwijzings- of toewijzingsbrief. Een afwijzingsbrief legt uit waarom u niet in aanmerking komt. Als u een toewijzing krijgt, kunt u de Blijverslening aanvragen bij het SVn. In de toewijzingsbrief worden de afgesproken leensom en het type lening bevestigd: consumptief of hypothecair.
 3. Aanvraag: het SVn
  Met de toewijzing van uw gemeente of provincie kunt u bij het SVn de Blijverslening aanvragen. Dat kan via het aanvraagformulier dat is meegestuurd met de toewijzingsbrief of via de website van het SVn. Als u in aanmerking komt voor de hypothecaire lening, stuur dan ook de WOZ-waarde van uw woning en een overzicht van de restwaarde van uw hypotheek mee. U kunt een WOZ-rapport opvragen bij uw gemeente.
 4. Krediettoets
  Het SVn voert een krediettoets uit om te bepalen of u de lening kunt betalen. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen, maar ook of u schulden heeft of dat u betrokken bent (geweest) bij fraude. Ook van het SVn krijgt u een bericht met een akkoord of afwijzing.
 5. Bevestiging
  Hierna ontvangt u de bevestiging met het maximumbedrag dat u kunt lenen, de afgesproken rente en andere voorwaarden. Als u deze ondertekent en terugstuurt is de (consumptieve) lening definitief. Voor een hypothecaire lening moet u langs de notaris. Daarna stort het SVn het bedrag voor u in een bouwdepot.

Meer over financiën

Of ga terug naar het thema: Financiën