Menu

Tips voor het aanvragen van de Wmo

De Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, helpt iedereen om zo lang mogelijk thuis te wonen en actief mee te doen in de maatschappij. Met de (financiële) steun uit deze wet krijgen ouderen hulp in huis, vervoer of huisaanpassingen. Denk hierbij aan een traplift of maaltijdservice. Niet iedereen komt in aanmerking. De gemeente kan namelijk besluiten dat de hulp niet noodzakelijk is. Daarom is het belangrijk om u goed voor te bereiden.

Wmo-indicatie aanvragen: bereid u goed voor

Als u een Wmo-indicatie aanvraagt, komt een Wmo-consulent van de gemeente bij u op bezoek voor het ‘keukentafelgesprek’. Samen kijkt u welke hulp u nodig heeft en wat u zelf of met hulp van uw omgeving kunt doen. Aan de hand van het gesprek wordt bepaald of u wel of geen vergoeding krijgt. Denk daarom van tevoren na over welke aanpassingen of ondersteuningen u helpen om langer veilig in huis te wonen. En zet op een rij waarom u de Wmo-vergoeding nodig heeft. Bent u bijvoorbeeld slecht ter been? Dan is een scootmobiel misschien wel de oplossing om alleen boodschappen te kunnen doen. En een traplift om zelf naar bed te kunnen.

Maak vóór het gesprek een overzicht van dingen die u moeilijk afgaan. Probeer goed in te schatten wat u veel energie kost, zoals koken of schoonmaken. Zoek ook uit hoeveel (kilo)meter uw huisarts, de apotheek en de supermarkt van uw huis verwijderd zijn. Kunt u die afstand lopen of fietsen, moet u gebruikmaken van het openbaar vervoer of is het nodig dat iemand u brengt? De Wmo-consulent gebruikt alle informatie om een goed beeld te krijgen van uw zelfredzaamheid: in hoeverre u voor uzelf kunt zorgen. Eventuele vragen die u wilt stellen kunt u het best opschrijven, zodat u ze niet kunt vergeten.

Cliëntondersteuning

Vindt u het fijn om het gesprek samen met een deskundige voor te bereiden? Maak dan gebruik van ‘cliëntondersteuning’. Een cliëntondersteuner helpt u bij het aanvragen van een Wmo vergoeding (voor bijvoorbeeld een traplift) en adviseert, informeert en begeleidt u tijdens het keukentafelgesprek. Uw gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar dat is altijd een onafhankelijke partij die u zelf kiest. Vraag bij uw gemeente wat er mogelijk is op het gebied van cliëntondersteuning.

Tijdens het gesprek

Nodig uw partner, een familielid of een vriend(in) uit om bij het gesprek aanwezig te zijn. Het is fijn om er iemand bij te hebben die mee kan luisteren en vragen kan stellen. Er komt veel informatie op u af en samen onthoudt u meer dan alleen. Kies iemand uit die u goed kent. Hij of zij kan de consulent dan meer over u en uw situatie vertellen. Bespreek met hem of haar waar u moeite mee heeft en welke hulp u graag zou hebben. U kunt dan samen in het gesprek aangeven dat u bijvoorbeeld een traplift vergoeding nodig heeft of een vervoerspas. Het is ook mogelijk om een specialist uit te nodigen. Dat kan bijvoorbeeld uw ergotherapeut, fysiotherapeut of de cliëntondersteuner zijn.

Na het gesprek

Als u een vergoeding voor een traplift aanvraagt, start er een langdurig proces. U kunt dit proces zo kort mogelijk houden door informatie (zoals doktersverklaringen) op tijd in te leveren bij de Wmo-consulent. Soms blijkt tijdens het keukentafelgesprek namelijk dat er extra informatie nodig is van uw (huis)arts. Neem dan zelf contact op met uw arts om te vragen de informatie zo snel mogelijk aan te leveren. Dit maakt de tijd die de consulent nodig heeft om uw situatie te beoordelen korter.

Na het gesprek kunt u de consulent vragen wanneer u een gespreksverslag en het definitieve besluit kunt verwachten. Zo weet u waar u aan toe bent. In de meeste gevallen houdt de gemeente 8 weken aan voor een besluit. Maar soms is er meer tijd nodig. Houd de door de gemeente genoemde termijn in de gaten en neem contact op als u niks hoort.

Traplift aanvragen via de Wmo: bezwaar maken

Wijst uw gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u bezwaar maken door binnen 6 weken een bezwaarschrift te sturen. Dat is een brief waarin u laat weten dat u het niet eens bent met de beslissing. De gemeente is dan verplicht om opnieuw naar uw aanvraag te kijken. Binnen 6 weken hoort u of u wel of niet in aanmerking komt voor de vergoeding.

Als de gemeente uw aanvraag opnieuw afwijst, kunt u via de rechtbank in beroep gaan. Doe dit binnen 6 weken nadat u het antwoord op uw bezwaarschrift heeft gekregen. Komt u ook na het beroep niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wmo? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). U moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan.

Traplift via de Wmo in uw gemeente

Wilt u meer informatie over een subsidie voor een trapliften? Vraag dan naar de mogelijkheden bij Otolift. Eén van onze medewerkers kan u meer vertellen over de voor- en nadelen van een traplift via de Wmo.

Meer over financiën

Of ga terug naar het thema: Financiën